Το σπήλαιο της Καστανιάς

Σπήλαιο οργανωμένο και επισκέψιμο που συγκλονίζει με τον σπάνιο διάκοσμο του.
Απόσταση με το αυτοκίνητο 80 λεπτά περίπου.