Τα κατάλευκα Βελανιδιά

Τα κατάλευκα Βελανίδια των καπεταναίων, ο θρυλικός Καβομαλιάς και ο νερόμυλος στα Τάλαντα.
Απόσταση με το αυτοκίνητο 70 λεπτά περίπου.